Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar. På generalforsamlingen fremlægger formanden en beretning for det forgangne år og kasseren fremlægger regnskab samt et budget for det kommende år. Desuden behandles og eventuelt besluttes forslag fremlagt inden generalforsamlingen. Retninglinier for generalforsamlingen er givet i foreningens vedtægter.

Dokumenter fra generalforsamlinger

Aktuel beretning

Aktuel generalforsamling referat

Aktuelt regnskab

Aktuelt budget

Lokalplan for grundejerforeningens område

Vedtægter for grundejerforeningen